نظر به استقبال دانشگاه ها، پارك هاي علم و فناوري، مراكز رشد و موسسات پژوهشي از هجدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار ملي، مهلت ثبت فناوري ها درسامانه ارزيابي فناوري (www.Irantechhub.ir) تا 25 آبان ماه تمديد شد.
 شركت هاي علاقه مند به حضور در غرفه پارك درصورت وجود فضا ميتوانند درخواست خود را به واحد تجاري سازي (آقاي طيار) به شماره 3-88220700 داخلي 138 و يا درصورت عدم پاسخگويي، با داخلي هاي 172، 174 و 175 مطرح نمايند .
ثبت نام در سامانه مذكور (www.Irantechhub.ir) به شركت ها و هسته هاي فناور، حتي درصورت عدم حضور در نمايشگاه، با توجه به ارزيابي رايگان سطح فناوري بر اساس الگوي (Technology Readiness Level (TRL و صدور مدرك توصيه مي كردد.
این نمایشگاه ار تاریخ 22 لغایت 26 آذرماه در نمایشگاه بین المللی برگزار میشود.