ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

  پاسخ به پرسش های متداول در مورد ثبت اختراع و نوآوری و خدمات و حمایت های مرجع منطقه ای مالکیت فکری

 

اختراع چیست؟
اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل فنی است. این راه حل ممکن است به ایجاد دستگاه، محصول، روش یا فرآیند کاملاً جدید مربوط باشد و یا ممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد که قبلا نیز مورد استفاده بوده است.
 
گواهی ثبت اختراع (پتنت) چیست؟
 
گواهی ثبت اختراع هر کشور مبیّن حق انحصاری است که توسط دولت آن کشور برای مدت زمان محدود تعریف شده (یک تا بیست سال) به مخترع اعطا می شود.
 
ویژگی های اختراعات قابل ثبت چیست؟
 
• جدید بودن اختراع، بدین معنی که اختراع مورد نظر قبلاً در دنیا ساخته نشده یا سابقه ی افشای قبلی به صورت پتنت، مقاله، کاربری، فروش و ... نداشته باشد.
• وجود ابتکار و نوآوری در اختراع، یعنی برای اهل فن و متخصصان مربوطه بدیهی نباشد.
• کاربری صنعتی اختراع، یعنی اختراع  قابلیت ساخت و استفاده صنعتی را داشته باشد.
 
چه اختراعاتی قابل ثبت نیست؟
 
قوانین مرتبط با ثبت و حمایت از اختراع از موارد زیر حمایت نمی کند:
• کشفیات، نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری
• طرح ها یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی
• روش های تشخیص و معالجه ی بیماری های انسان یا حیوان (شامل فراورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش‌های مزبور نمی شود).
• منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرایندهای بیولوژیک تولید آن ها
• آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
• اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
 
فرآیند ثبت اختراع در حال حاضر چیست؟
 

ثبت اختراع از طریق سامانه اداره کل ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به آدرس http://iripo.ssaa.ir  انجام پذیر است. متقاضی به سامانه مراجعه و پس از ثبت نام، اظهارنامه مربوطه را تکمیل نموده و برای بررسی به اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی ارسال می نماید. پس از انجام مراحل بررسی و در صورت احراز شریط لازم، تقاضای مطرح شده ثبت و گواهی نامه ثبت اختراع به نام متقاضی صادر می شود.
 
آیا دفاتر منطقه ای مرجع  مالکیت فکری در خصوص نو و کاربردی بودن تقاضاهای اداره ثبت اظهار نظر می نماید؟
 
بله، اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی پس از بررسی اولیه، اظهار نظر در زمینه نو و کاربردی بودن و هم چنین قابلیت تجاری  سازی محصول، را از یکی مراجع منطقه ای مرجع  مالکیت فکری استعلام می نماید. در همین راستا پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آمادگی دارد تا به عنوان مرجع استعلام مالکیت فکری در رابطه با بررسی ادعای اختراع (پس از ارزیابی و کارشناسی) به استعلام اداره ثبت اختراعات پاسخ دهد. در این رابطه متقاضیان می توانند در سامانه ی اداره کل ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را به عنوان مرجع معرفی و نسبت به انجام پیگیری های بعدی، اقدام نمایند.