ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

 مراحل مراجعه به اداره ثبت اختراع

 1- ثبت اظهارنامه که الکترونیکی شده و بصورت غیر حضوری و از طریق سایت http://iripo.ssaa.ir می باشد.(شماره اظهارنامه، از طریق سیستم پیام کوتاه نیز به متقاضی متعاقباً اعلام خواهد شد.)
2-  دریافت نامه استعلام
مخترع می تواند با کد رهگیری از طریق سامانه اداره مالکیت صنعتی جهت رفع نقص و یا برای گرفتن نامه استعلام مراجعه نماید و پس از گرفتن نامه استعلام از طریق سامانه آن را به سازمان مربوطه ارجاع می دهد تا سازمان مربوطه نسبت به درخواست مخترع رسیدگی کند.
3- تعیین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به عنوان مرجع استعلام
آدرس اداره کل مالکیت صنعتی و اداره اختراعات تهران برای مراجعه حضوری : میدان امام خمینی (ره) خیابان خیام ،خیابان فیاض بخش، جنب ساختمان شماره یک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ساختمان قدیم بانک ملت- اداره ثبت اختراع تهران