ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

ارزیابی ثبت اختراعات

با توجه به اهمیت روز افزون حمایت از حقوق مالکیت معنوی در اقتصاد دانایی محور و دانش بنیان و مدیریت تجاری سازی این محصولات و به منظور حفظ و صیانت از دستاوردهای علمی و پژوهشی اساتید، مخترعین و مبتکران و همچنین قراردادن دستاوردهای پژوهشی حاصله در مسیر تجاری سازی و تولید ثروت، فرآیند ارزیابی ثبت اختراع متقاضیان در بهار 1387 در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، فعالیت خود را آغاز نمود.
فرآیند ارزیابی ثبت اختراع متقاضیان با دریافت نامه از اداره ثبت اختراعات به پارک و مرکز ارزیابی آغاز می شود و  پس از پرداخت هزینه داوری توسط متقاضی، داور/ داوران فنی در حوزه مربوط به عنوان ثبت اختراع ادعایی، تعیین شده ( اساتید برجسته دانشگاهی) و پس از انجام داوری، نتیجه ی ارزیابی به صورت نامه رسمی همراه با گزارشات داوری و کلیه مدارک و سوابق لازم به اداره ثبت اختراعات اعلام می شود.