ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

خوشه های فناور


مجموعه‌اي از واحدهاي فناور همگن و مرتبط با هم در يك حوزه تخصصي هستند. به واسطه مشترکاتی که در تهدیدها و فرصت های پیش روی این شرکت ها وجود دارد، ارتباط موثر میان آنها موجب هم‌افزايي از طريق همكاري و فعاليت‌هاي مشترك بين آن‌ها خواهد شد.
اهداف:
•    ارائه خدمات تخصصی تجاری سازی مختص به هر خوشه
•    آشنایی و ارتباط شرکت های موجود در هر خوشه و ایجاد هم افزایی
•    جذب نیازهای فناورانه سازمانها و صنایع و ارائه آنها به واحدهای فناور به منظور جهت دهی به ایده ها، طرح ها و اختراعات (کارفرمایی)
•    انجام پروژه های کلان و چند تخصصیخوشه های فناور ایجاد شده در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شامل موارد زیر است:

 •     اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها)
 •     انرژی های نو
 •     تجهیزات پیشرفته ساخت، توليد و آزمایشگاهی
 •     تجهيزات و مواد پيشرفته نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي
 •     ساختمان، راه سازي، ريلي و دريايي
 •     صنايع غذايي و دارويي
 •     علوم زمین
 •     علوم كشاورزي و منابع طبيعي
 •    فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری
 •     فناوری زیستی(غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی محیط زیست، زیست فناوری مولکولی)
 •     فناوري نانو
 •    فناوری نرم و علوم انسانی
 •    فناوري هاي ساختمان و مسكن، راه سازي، ريلي و دريايي
 •     محصولات شيميايي پيشرفته
 •     محيط زيست
 •     مکانیک، الکترونیک، سخت افزارهاي رايانه اي، برق قدرت، کنترل و مخابرات
 •     مواد پیشرفته(پلیمرها،سرامیک ها، فلزات و کامپوزیت ها)
 •     هوا فضا
 •     وسايل، ملزومات و تجهيزات پزشكي