ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

گذاشتن یک پیام

مرور کردن
مرور کردن
مرور کردن
مرور کردن
مرور کردن
مرور کردن
مرور کردن
مرور کردن

اطلاعات با موفقیت ثبت و ایمیل شما ارسال شد.

شرایط و ضوابط برنامه رویش


مخاطبین:
مسئول هسته باید دانشجوی دانشگاه تهران در نیمسال هفتم و پایین تر مقطع کارشناسی، نیمسال سوم و پایین تر مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا  و دارای ایده بازار پسند  باشد.

 الزامات:
1.    دارای تیم کاری مشخص
2.    دارای ایده فناورانه و بازارپسند
3.    معرفی یکی از آزمایشگاه های فناور همکار پارک به عنوان محل اجرای ایده
4.    معرفی یک نفر به عنوان راهبر طرح (mentor) از میان افراد واجد شرایط
5.    مسئول هسته باید دانشجوی دانشگاه تهران در نیمسال هفتم و پایین تر مقطع کارشناسی، نیمسال سوم و پایین تر مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا باشد
6.    ارائه موافقت کتبی استاد راهنمای پایان نامه و دانشکده برای حضور مسئول هسته در برنامه رویش

شرایط و مزایای راهبر طرح
1.    راهبر می تواند یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران دارای سوابق علمی و اجرایی مرتبط با موضوع ایده و فعالی در آزمایشگاه معرفی شده ماده قبل باشد.
2.    به اعضای هیات علمی دانشگاه تهران که وظیفه راهبری یک طرح رویش را به عهده بگیرند اعتباری معادل 50 درصد اعتبار اعطایی به هسته به عنوان قدردانی از زحمات راهبر تعلق می گیرد. اعتبار فوق به همان نسبت تخصیص اعتبارات مندرج در ماده 5 به راهبر تخصیص می یابد. این اعتبار با ارائه مدارک هزینه کرد قابل قبول برای خرید تجهیزات و مواد مصرفی کارگاهی یا آزمایشگاهی پرداخت می شود

حداکثر طول دوره:
بازه زمانی حمایت برنامه رویش 6 ماه و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر بر اساس درخواست مسئول هسته و تایید راهبر می باشد.

 محل اجرای ایده:
آزمایشگاه های فناور همکار پارک در دانشگاه تهران  

 شیوه پذیرش:
1.    تکمیل کاربرگ ها و ارائه مدارک لازم توسط مسئول هسته با تایید راهبر
2.    داوری مقدماتی طرح و ارائه مشاوره به مسئول هسته (حضور نداشتن مسئول هسته در جلسه داوری مقدماتی به منزله انصراف از درخواست پذیرش می باشد)
3.    ارزیابی طرح توسط کارگروه ارزیابی در جلسه عمومی (پرواز ایده ها)
4.    بررسی نهایی و پذیرش/ عدم پذیرش طرح توسط شورای پذیرش پارک
5.    ابلاغ پذیرش و اعتبار رویش به مسئول هسته

 شیوه داوری نهایی :
 ارائه گزارش و محصول/ خدمت نهایی طرح توسط مسئول هسته با تایید راهبرو حضور در همایش پایان دوره

 شیوه پرداخت اعتبار:
مبلغ اعتبار تحقیقاتی رویش: معادل اعتبار "تثبیت ایده" (برابر 40 میلیون ریال) است که در صورت کسب امتیاز خوب از نتایج داوری میان دوره و تایید شورای پذیرش پارک تا 50 درصد قابل افزایش است.

 بازگشت اعتبار اختصاص یافته:
اصل اعتبار اعطایی در دوره رویش بر اساس مفاد و دستورالعمل مربوطه به پارک بازپرداخت می شود.دستور العمل در قسمت کاربرگ ها و دستور العمل ها قابل دریافت است.

 زمان فراخوان بعدی:

فرودین ماه 1397