ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

  معرفی برنامه رویش


   هدف اصلی برنامه رویش کمک به طی شدن اولین مرحله توسعه کسب و کار است. ایجاد کسب ‌وکارهای جدید معمولاً از یک عزم اولیه شروع می‌شود و در ادامه فرد سعی می‌کند با انتخاب یک ایده اولیه و تلاش برای تحقق آن به هدف خود یعنی ایجاد کسب‌وکار برسد.

زمانی که فرد ایده‌ای را انتخاب کرد باید به این ابهامات پاسخ دهد :

1.    امکان پذیری فنی و اجرایی ایده  2. شانس ایده جهت ورود به بازار

پاسخگویی به این موارد نیازمند شناسایی و تحلیل بازار از یک سو و انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی به منظور اطمینان از امکانپذیری اجرای ایده از سوی دیگر، خواهد بود. اجرای صحیح این روند به اثبات مفهومی ایده می انجامد. برنامه رویش با هدف کمک به دانشجویان برای طی موفقیت آمیز فرایند اثبات مفهومی ایده طراحی شده است. در این برنامه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اختصاص اعتبار لازم نسبت به اجرای فعالیت های ترویجی توسعه کسب و کار از یک سو و حمایت از فعالیت های تحقیقاتی مورد نیاز برای اثبات مفهومی ایده از سوی دیگر اقدام می کند.
پذیرش برنامه رویش بر اساس معرفی تیم کاری در قالب هسته های دانشجویی و معرفی یک نفر به عنوان راهبر طرح انجام می شود. ورودی این برنامه هسته های دانشجویی دانشگاه تهران هستند که به منظور ایجاد یک کسب و کار و ساخت نمونه محصول از ایده فناورانه خود، از حمایت های مالی پارک علم و فناوری بهره مند می شوند. در این برنامه دانشجویان یک ایده بازار پسند را در قالب کاربرگ های برنامه مطرح کرده و تحت نظارت یک راهبر (mentor) برای اثبات امکانپذیری ایده فعالیت می کنند. خروجی این برنامه یک ایده اثبات شده به لحاظ امکان پذیری فنی و تجاری است. حمایت های برنامه رویش به دو صورت انجام می پذیرد:
•    حمایت های مالی؛ مبلغ اعتبار تحقیقاتی رویش معادل اعتبار "تثبیت ایده" و (برابر 40 میلیون ریال) است که در صورت کسب امتیاز خوب از نتایج داوری میان دوره (مطابق دستور العمل مربوطه) و تایید شورای پذیرش پارک، تا 50 درصد قابل افزایش است. این اعتبار صرفا به منظور خرید مواد و لوازم مصرفی و برخی خدمات مورد نیاز هسته و راهبر مطابق با "دستور العمل برنامه رویش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران" قابل پرداخت است.
•    حمایت های توانمندسازی و مشاوره ای؛ به هر یک از پذیرفته شدگان برنامه رویش در ابتدای دوره، اعتبار آموزش به مبلغ 10 میلیون ریال تخصیص می یابد که این اعتبار بابت حضور اعضای هسته در کارگاه های توانمندسازی، مشاوره تجاری سازی و تورهای بازدید از صنعت برگزار شده توسط پارک در بازه زمانی حمایت برنامه رویش قابل هزینه است.

به اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران كه وظيفه راهبري يك طرح رويش را به عهده بگيرند اعتباري معادل 50 درصد اعتبار اعطايي به هسته به عنوان قدرداني از زحمات راهبر تعلق مي گيرد. اعتبار فوق به همان نسبت تخصيص اعتبارات مندرج در ماده 5 "دستور العمل اعتبار برنامه رویش" به راهبر تخصيص مي يابد. اين اعتبار با ارائه مدارك هزينه كرد قابل قبول براي خريد تجهيزات و مواد مصرفي كارگاهي يا آزمايشگاهي پرداخت مي شود.


نحوه هزینه کرد اعتبارات تحقیقاتی رویش

•    این اعتبار صرفاً می تواند برای خرید مواد مصرفی اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی، خرید خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی (هزینه های ساخت و سنجش)، خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز استفاده شود.
•    این اعتبار نمی تواند صرف هزینه های حقوق و دستمزد نیروی انسانی، هزینه خرید کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت، پرینتر و امثال آنها، همچنین هزینه تعمیر آن و یا هزینه خرید تجهیزات اداری، هزینه های خرید تجهیزات عمومی آزمایشگاهی و کارگاهی شود.

مالکیت معنوی نتایج طراح


   مالکیت معنوی نتایج تحقیق در قالب برنامه رویش تابع ضوابط عمومی دانشگاه تهران در خصوص پایان نامه است و حمایت مالی از ایده در این برنامه حق جداگانه ای برای پارک دانشگاه تهران ایجاد نخواهد کرد.


برنامه زمانبندی


•    فراخوان پذیرش: فروردین ماه هر سال
•    اعلام اسامی پذیرفته شدگان: خرداد ماه هر سال
•    ارزیابی میان دوره: مهر ماه هر سال
•    ارزیابی پایان دوره (نوبت اول): آذر ماه هر سال
•    ارزیابی پایان دوره (نوبت دوم): اسفند ماه هر سال