ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

برنامه جوانه

(حمایت از ترویج فرهنگ کارآفرینی و فعالیت های فناورانه دانشجویان دانشگاه تهران)

این برنامه به عنوان موتور محرک حرکت دانشجویان به سمت پرورش تفکر کارآفرینی و خلاقیت و به منظور ایجاد جرقه های تولید ایده برای ایجاد و توسعه یک کسب و کار پایدار طراحی شده است. هدف اصلی این برنامه کمک به گسترش چارچوب های فکری دانشجویان، همکاری در فعالیت های فناورانه، افزایش مهارت و شکل گیری ایده های ایجاد کسب و کار بر پایه دانش کسب شده در حین تحصیل در دانشگاه است. پرورش ویژگی‌هایی نظیر خطرپذیری، آینده‌نگری، مهارت‌های رهبری و مهارت‌های تجاری، فرصت‌های کارآفرینی پیش روی دانشجویان را افزایش می‌دهد و آنان را به یک کارآفرین موفق تبدیل می کند. مخاطب این برنامه تمامی دانشجویان دانشگاه تهران هستند که علاقمند به آشنایی با مباحث کارآفرینی فناورانه می باشند. بخش های مختلف برنامه جوانه عبارتند از:


•    برگزاری مسابقات عملی دانشجویی
•    حمایت از برگزاری تورهای بازدید از صنعت
•    حمایت از فعالیت های کارآفرینانه انجمن ها و تشکل های دانشجویی


کلیه دانشجویان دانشگاه تهران مخاطب برنامه جوانه هستند. اجرای این برنامه می تواند توسط حامیان مالی در بخش های دولتی و خصوصی و نیز خیرین کارآفرینی حمایت شود. اعتبارات اعطایی به نام حامی، ثبت شده و در گزارش های دوره ای برنامه و نیز گزارش سالانه پارک مورد اشاره قرار می گیرد. حامیان همچنین می توانند در مورد حوزه های علمی مسابقات، تورهای صنعتی و همچنین تعیین پردیس یا دانشکده مورد نظر و یا موقعیت جغرافیایی برنامه اعمال نظر کنند.