پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف ارائه دستاوردهای دانشجویان دانشگاه تهران دومین مسابقه دستاوردهای نهایی هسته های نوآور برنامه شکوفایی یک را برگزار میکند.
این مراسم که با حضور رئیس و معاونین دانشگاه تهران، دبیران ستادهای زیر مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری و داوران تخصصی حوزه کسب و کار، روز یکشنبه 22 اسفندماه برگزار میشود از 40 طرح دستاوردهای این برنامه در فضای نمایشگاهی رونمایی خواهد شد.
بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.