مسابقه دستاوردهای نهایی برنامه شکوفایی یک با هدف ایجاد فضایی رقابتی جهت نمایش دستاوردهای ایجاد شده از پایان نامه های دانشجویی مورد حمایت برنامه شکوفایی یک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز چهارشنبه 18 اسفندماه با حضور دانشجویان، داوران، شرکت‌های مستقر در پارک و جمعی از استادان و مدیران دانشگاهی و صنعتی برگزار خواهد شد.

برنامه زمانبندی این مسابقه به شرح ذیل می باشد.


برنامه زمان بندی دومین مسابقه دستاوردهای برنامه شکوفایی یک‌ (لینک)