سمینار آشنایی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران با فعالیت های پارک علم و فناوری روز چهارشنبه مورخ 22 مهرماه  در محل سالن همایش پارک برگزار شد.
دکتر محمدجعفرصدیق رئیس پارک علم و فناوری، پس از بیان ماموریت ها و سیاست های پارک، به معرفی برنامه های حمایتی جدید پارک از اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه پرداخت. دکتر صدیق هدف از اجرای این برنامه ها را وظیفه پارک در راستای تبدیل دانشگاه به دانشگاه کارآفرین بیان کرد.

در ادامه دکتربهناز بخشنده مدیر مرکز کارآفرینی، گزارش برگزاری اولین دوره برنامه شکوفایی در مردادماه سال جاری را ارائه کرد.

همچنین معرفی برنامه ها و خدمات مرکز رشد و توسعه به عنوان مراکز حمایت کننده از شرکت های دانش محور، توسط دکتر علیرضا اصلانی مدیر مرکز رشد بیان شد.

این همایش با طرح سوالات اعضای هیات علمی شرکت کننده در همایش به صورت پرسش و پاسخ از طرف مسوولین پارک به پایان رسید.