عملیات فیزیکی طرح جامع عمرانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با عقد قرار شرکت مهندسین مشاور از نیمه شهریورماه آغاز شد.

با احداث ساختمان جدید، مساحتی حدود 20 هزار متر مربع به زیربنای پارک افزوده می شود که امکان استقرار و حمایت بیش از 200 شرکت دانش بنیان را فراهم می آورد.