این نشست  با هدف معرفی برنامه های جدید پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در یکسال گذشته  با حضور دکتر احمدی معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، دکتر پیری مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم  و مسئولین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز چهارشنبه  15 مهرماه برگزار شد.
در این جلسه دکتر محمدجعفر صدیق رئیس پارک، ضمن ارائه  گزارش در مورد، سیاست ها، فعالیت ها و عملکرد پارک در یکسال گذشته با توضیح درباره الگوی پیشنهادی پارک دانشگاهی و برنامه های اجرایی آن،  خاطرنشان کرد: حرکت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به سمت ایجاد الگوی پارک دانشگاهی حرکت است که منجر به تحول دانشگاه به دانشگاه کارآفرین خواهد شد.
در ادامه دکتر بهناز بخشنده  مدیر مرکز کارآفرینی گزارش اجرای اولین دوره  برنامه شکوفایی یک و مهندس امیرضیایی مهرجردی گزارش سیستم جدید ارزیابی شرکت ها، شاخص های تعریف شده ارزیابی و نتایج به دست آمده را ارائه دادند.
در پایان این نشست، دکتر احمدی و همراهان ایشان بازدید کوتاهی از فضای ساختمان فعلی پارک و کارگاه عمرانی احداث ساختمان جدید پارک داشتند.