ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برای حمایت هر چه بیشتر از شرکتهای فعال در حوزه نانو قرارداد همکاری امضاء کردند. مهندس فریدوند مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران گفت:  در این قرارداد شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه فناوری نانو می توانند از خدماتی همچون دریافت تسهیلات و دریافت ضمانت نامه با شرایط تسهیل شده استفاده نمایند، این تسهیلات با نرخ های ارزان قیمت و به شرکتهای معرفی شده از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو پرداخت می گردد، فریدوند در ادامه اظهار داشت همچنین این منابع می تواند به عنوان بخشی از پشتوانه ضمانت نامه های صادر شده برای شرکت های معرفی شده از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مورد استفاده قرار گیرد.