سی و دومین کنفرانس سالیانه انجمن جهانی پارکهای علمی و فناوری مورخ 31 شهریور لغایت 3 مهرماه 1394 به کوشش پارک علمی زینگوان چون در کشور چین برگزار شد. در این کنفرانس دکترمحمد جعفر صدیق رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران  در راستای ایجاد همکاریهای بین المللی، جلسات و دیدارهای ارزشمندی با دیگر روسای پارکهای علمی حضور داشتتند.