ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

علاقمندان به همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نقش و جایگاه های مختلف، می توانند از طریق مطالعه راهنمای تعامل با پارک و نیز مراجعه به لینکهای زیر با پارک در ارتباط باشند: