ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

صاحب ایده و استارت آپ


صاحبان ایده و استارت آپ ها که علاقمند به راه اندازی مدیریت و توسعه کسب و کار هستند میتوانند از خدمات متنوع پارک علم و فناوری دانشگاه تهران استفاده نمایند


در صورتیکه صاحب ایده و استارت آپ، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران می باشند میتوانند از طریق طرحها و خدمات مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی عکس زیر کلیک نماییددر صورتیکه صاحبان ایده و استارت آپ خارج از دانشگاه تهران بوده و یا بخواهند کسب و کار خود را در قالب شرکت نوپا راه اندازی نمایند، میتوانند از طریق طرحها و خدمات مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام نمایند.
برای کسب اطلاعات بیشتر روی عکس زیر کلیک نمایید.
درصورتیکه صاحبان ایده و استارت آپ، افرادی باشند که برای تشخیص مسیر درست راه اندازی و توسعه کسب و کار خود نیازمند دریافت مشاوره باشند، می توانند از طریق طرحها و خدمات مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام نمایند.
برای کسب اطلاعات بیشتر روی عکس زیر کلیک نمایید.