ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience


 مزایای عضویت :  
 
شرکتهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری به استناد ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری ها و اختراعات، می‌توانند از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی و موارد ذیل برخوردار گردند:
* قرار گرفتن در منطقه جغرافیایی مناسبی از شهر تهران
* تسهیل ارتباط با موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی دانشگاه
* استفاده از امکانات و زیرساخت های مشترک و کاهش هزینه ها
* بهره برداری از ارتباطات ایجاد شده با سازمان های داخلی و خارجی
* تسهیل ارتباط با نیرو های متخصص و جوان دانشگاهی و تامین نیروی کار
* صرفجویی اقتصادی و کاستن از هزینه های شرکت از قبیل زمین، ساختمان، دسترسی به اینترنت پرسرعت، غذا خوری، سالن کنفرانس، اتاق جلسات با کیفیت بالا و ...
* قرار داشتن در یک مجتمع تحقیقاتی و فناوری و استفاده از مزایای همجواری واحد های فناوری با یکدیگر
* امکان فراهم کردن خدمات رفاهی بیشتر برای کارکنان مخصوصا متخصصین شرکت که درگیر فعالیت های فکری بوده و نیاز به فضا های با آرامش، پرنشاط و مناسب هستند.
* امکان استفاده از سمینار ها و کارگاه های آموزشی که در محل پارک برگزار می شود.
* پیدا کردن یک وجهه بین المللی و اعتباری جدید در قالب حضور در پارک علم و فناوری جهت توسعه بازار
* امکان گرفتن پروژه های بزرگ و خرد کردن آن بین شرکت های مختلف همکار در پارک و انکوباتور و مدیریت بهتر این گونه پروژه ها
* پشتیبانی دولت و دستگاههای متولی از شرکت ها جهت توسعه فعالیت های خود.
 
شرایط و ضوابط عضویت:
 
1. دارا بودن هویت حقوقی مستقل و ثبت شده
2. عدم عضویت همزمان در مرکز رشد یا پارک علم و فناوری دیگر
3. دارا بودن ایده، طرح، محصولات و خدمات فناورانه و نوآورانه
4. جذابیت اقتصادی و سودآوری
5. خوش سابقه/خوش نام بودن در فعالیت ها و پروژه های پیشین
البته معیارهای دیگری برای پذیرش و عضویت استفاده می شود که تعدادی از مهمترین آنها عبارتند از:
1. سطح بلوغ فناوری
2. سطح دانش فنی موجود در شرکت
3. میزان نوآوری ایده/طرح/فناوری/محصول
4. جذابیت بازار و آینده دار بودن آن به لحاظ اقتصادی و مشتریان
5. توانمندی پرسنل و دارا بودن سوابق مرتبط
6. توانمندی مالی شرکت
7. سابقه فعالیت و پروژه های پیشین
8. سایر موارد در صورت لزوم