ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

شرکت در مناقصات و فراخوان های پژوهشی یکی از مراحل استراتژیک و حیاتی برای پیمانکاران محسوب می‌شود. می‌توان شرکت در مناقصه و فراخوان پژوهشی را در دو گام تصمیم گیری متوالی اما مجزا خلاصه کرد:


I.    در گام اول پیمانکار تصمیم می گیرد که آیا در مناقصه یا فراخوان پژوهشی خاص شرکت میکند یا خیر؟
II.    در گام دوم قیمت پیشنهادی ارائه می شود.


تعیین قیمت نهایی برای شرکت در مناقصه یا فراخوان پژوهشی تصمیم حساسی است که معمولاً ازطریق تجربه و شهود اتخاذ می‌شود. با توجه به این که عوامل‌ بسیاری بر قیمت پیشنهادی تأثیر می گذارند، استفاده از یک فرایند تصمیم گیری غیر سیستماتیک ممکن است منجر به پیشنهاد قیمت‌های بسیار بالا یا پایین شود که در هرکدام از آن ها موفقیت در مناقصه یا فراخوان مورد نظر با چالش مواجه خواهد شد. قیمت‌ها ممکن است از عوامل خارجی هم‎چون خط مشی‌های رقیبان، تعداد پروژه‌هایی که شرکت در آن‎ها حضور دارد، تعداد پیمانکارانی که در یک مناقصه یا فراخوان پژوهشی رقابت می‌کنند، خصوصیات پروژه و کارفرما و ... تأثیر بپذیرد. زمانی که قیمت پیشنهادی بالا باشد شانس برنده شدن در مناقصه یا فراخوان پژوهشی بسیار کاهش مییابد. همچنین اگر قیمت پیشنهادی پایین باشد ممکن است کارفرما نسبت به توانمندی متقاضی در انجام فرایند مناقصه یا فراخوان پژوهشی دچار ابهام شود و یا در صورت برنده شدن در مناقصه یا فراخوان مورد نظر متقاضی از نظر مالی ضرر کند. بنابراین برای تعیین قیمت در بسته پیشنهادی بسیار حائذ اهمیت بوده و نیازمند یک تحلیل سیستماتیک و استفاده از مشاوران خبره در حوزه مورد نظر دارد.


تصمیم گیری صحیح در هر کدام از این دو گام بر صرفه اقتصادی، درآمدهای ناشی از پروژه و به طور کلی توجیه پذیری و موفقیت انجام پروژه برای یک متقاضی خاص، تاثیر گذار است. در نتیجه کمک به پیمانکاران برای اتخاذ تصمیم درست به خصوص برای پیمانکاران و شرکت های نوپا، بسیار مهم است. از این رو پارک علم فناوری دانشگاه تهران در جهت کمک به واحدهای مستقر در پارک، بخش مناقصات و فراخوان های پژوهشی را ارائه کرده است.


در این بخش در گام اول لیستی از مناقصات و فرخوان های پژوهشی ارائه شده است که متقاضیان می توانند با رجوع به آن اطلاعات مربوطه را بدست آورند. همچنین در نظر داریم در گام های بعدی فرایند مشاوره این حوزه را با بهره گیری از مشاوران خبره در بخش های مختلف ارائه کنیم.


متقاضیان میتوانند با مراجعه به لینک های ارائه شده در این بخش اطلاعات مورد نظر خود را دریافت نمایند.


•    اطلاعات این بخش به صورت فصلی مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت امکان بروز رسانی می شود. 

 لیست مناقصات اعلام شده در سطح کشور از طریق وبسایت های ارائه شده در جدول زیر قابل دستیابی است.  شرکت ها می توانند با مراجعه به این پایگاه های اینترنتی اطلاعات مورد نظر را دریافت نمایند.

مناقصات

راهنمای مناقصات