ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

 یکی از مهمترین دغدغه های تجاری سازی محصولات و خدمات نوآور، نحوه ارائه محصول به مشتریان و سرمایه گذاران است. از آن جایی که سنگ بنا فعالیت شرکت ها و واحدهای نوپا نوآوری است و نوآوری با توجه به ماهیتش (به خصوص نوآوری های بنیادی) ناشناخته است، نحوه ارائه آن چالش برانگیز است. چرا که بسیاری از مشتریان و سرمایه گذاران نسبت به وجود محصول، ویژگی های آن و حتی گاهی نیاز به محصول اطلاعات کافی ندارند. همچنین نوآوری در برخی موارد پاسخ گوی یک نیاز جدید است که قبلا درک نشده است. از طرفی به دلیل ویژگی های متفاوت سرمایه گذاران و تفاوت در مدل تصمیم گیری آن ها (سود مورد انتظار، میزان ریسک پذیری و ...) نمی توان تنها با مراجعه به یک سرمایه گذار و ارائه محصول، انتظار عقد قرارداد داشت.

برنامه های رونمایی پارک علم و فناوی دانشگاه تهران سال 95:

در این راستا پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برنامه رونمایی محصولات برتر را برای کمک به فرایند ارائه محصولات نوآور برگزار می کند. متقاضیان می توانند با مراجعه به لینک برنامه مورد نظر درخواست رونمایی محصول خود را برای برنامه های رونمایی آتی ثبت کرده و به ایمیل کارشناسان حوزه رشد و توسعه ارسال نموده و در صورت تایید ارزیابی، محصول خود را در مراسم ارائه کنند. البته مهلت زمانی در نظر گرفته شده برای فراخوان مذکور را مدنظر قراردهید.

برنامه رونمایی اول


•    گزارش برگزاری


برنامه رونمایی دوم


•    فراخوان


برنامه رونمایی سوم


•    فراخوان
 

ثبت نام رونمایی از محصولات سال 1396

مرور کردن
مرور کردن
مرور کردن
مرور کردن

اطلاعات با موفقیت ثبت و ایمیل شما ارسال شد.