ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

 خدمات مشاوره کلینیک کسب و کار از چند طریق  به شرکت ها و افراد علاقه مند در حوزه کسب و کار و تجاری سازی فناوری قابل ارائه می باشد:


1- برگزاری جلسات مشاوره حسب نیاز واحدهای فناور و مخترعان که جدول برنامه های آن از طریق لینک زیر در دسترس می باشد. متقاضیان با تکمیل فرم درخواست  و ارسال آن می توانند از خدمات مورد اشاره استفاده نمایند.

 ردیف  نام و نام خانوادگی
 حوزه مشاوره
 زمان حضور
 1   آقای فیض  مالیات و بیمه  با هماهنگی
 2  آقای دکتر حبیبا  ثبت اختراع و پتنت  با هماهنگی
 3  آقای دکتر محترم  - امورصادرات و بازرگانی بین الملل

- قراردادهای بین المللی
 با هماهنگی
 4  آقای مهندس نصیری  بازاریابی، تبلیغات و فروش  با هماهنگی
 5  آقای دکتر خسروی  امور مالی و سرمایه گذاری  با هماهنگی
 6  آقای دکتر قلی پور  مدیریت منابع انسانی  با هماهنگی
 7  آقای دکتر کیماسی  مدیریت تبلیغات، بازاریابی و برند  با هماهنگی
8  آقای دکتر محمدیان  مدل سازی و توسعه و بهبود کسب و کارهای الکترونیکی با هماهنگی
9  آقای دکتر محمدی   - عارضه یابی شرکت ها

- بهبود و بهره‌ وری سازمانی
با هماهنگی


2- همکاری با موسسات معتبری که در زمینه مشاوره فعال می باشند به شرح ذیل:

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران    www.management.ut.ac.ir
سازمان مدیریت صنعتی    www.imi.ir  
مرکز آموزش بازرگانی   www.btcedu.ir  

علاقه مندان با مراجعه به سایت مرکز مذکور امکان انتخاب خدمات  مورد نظر را خواهند داشت. جهت استفاده از تسهیلات مربوطه، فرم درخواستی از مرکز تجاری سازی دریافت و تکمیل شود.

3-  با توجه به تنوع در مشاوره ها و مسائل مختلف کسب و کار و نیازهای افراد و شرکت ها، هر نوع مشاوره‌ای که در موارد فوق الذکر نمی باشد و یا فرد خبره ای اگر مد نظر می باشد، می‌تواند با اعلام نیاز از طریق پر کردن فرم مربوطه به اطلاع مرکز تجاری سازی رسانده شود. پس از بررسی و درصورت داشتن شرایط مورد نظر، امکان استفاده از آن شخص مورد نظر و یا مشاوره خاص مهیا می گردد.

فرم درخواست

4- با توجه به اهداف پارک مبنی بر استفاده از افراد و شرکت ها و موسسات توانمند در زمینه خدمات مشاوره تخصصی، هر شرکت  و یا شخصی که توان و تجربه همکاری در یکی از حوزه های مرتبط مشاوره تخصصی در زمینه تجارت و کسب و کار را دارد می تواند درخواست خود را از طریق فراخوان و پر کردن فرم همکاری ذیل اعلام نماید. از واجدین شرایط جهت بررسی های بیشتر و تکمیل مدارک و آماده سازی زمینه همکاری دعوت به عمل خواهد آمد.
 

فرم مشاور آموزش حقیقی

فرم مشاور آموزش حقوقی


فرم مشاوره آموزش

مرور کردن
مرور کردن

اطلاعات با موفقیت ثبت و ایمیل شما ارسال شد.