ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

خدمات مشاوره کلینیک کسب و کاربرای شرکتها و هسته های عضو مجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بصورت رایگان و از طریق  برگزاری جلسات مشاوره حسب نیاز واحدهای فناور و مخترعان که جدول برنامه های آن از طریق لینک زیر در دسترس می باشد. متقاضیان با تکمیل فرم درخواست  و ارسال آن می توانند از خدمات مورد اشاره استفاده نمایند. ردیف نام مشاور  حوزه مشاوره
 زمان حضور
 ساعت
 1 مهندس وهاب رنجبر بیمه  دوشنبه ها  9-12 صبح
 2 خانم مینا سلگی حقوقی  شنبه ها  9-12 صبحبا توجه به تنوع در مشاوره ها و مسائل مختلف کسب و کار و نیازهای افراد و شرکت ها، هر نوع مشاوره‌ای که در موارد فوق الذکر نمی باشد و یا فرد خبره ای اگر مد نظر می باشد، می‌تواند با اعلام نیاز از طریق پر کردن فرم مربوطه به اطلاع مرکز تجاری سازی رسانده شود. پس از بررسی و درصورت داشتن شرایط مورد نظر، امکان استفاده از آن شخص مورد نظر و یا مشاوره خاص مهیا می گردد.

با توجه به اهداف پارک مبنی بر استفاده از افراد و شرکت ها و موسسات توانمند در زمینه خدمات مشاوره تخصصی، هر شرکت  و یا شخصی که توان و تجربه همکاری در یکی از حوزه های مرتبط مشاوره تخصصی در زمینه تجارت و کسب و کار را دارد می تواند درخواست خود را از طریق فراخوان و پر کردن فرم همکاری ذیل اعلام نماید. از واجدین شرایط جهت بررسی های بیشتر و تکمیل مدارک و آماده سازی زمینه همکاری دعوت به عمل خواهد آمد. 


 

فرم مشاور آموزش حقیقی

فرم مشاور آموزش حقوقی


فرم مشاوره آموزش

مرور کردن
مرور کردن

اطلاعات با موفقیت ثبت و ایمیل شما ارسال شد.