ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience
خدمات آموزش کاربردی 

 خدمات آموزشی کلینیک کسب و کار مرکز تجاری سازی از چند طریق  به شرکت ها و افراد علاقه مند در حوزه کسب و کار و دانش بنیان قابل ارائه می باشد:

1- برگزاری کارگاه های آموزشی حسب نیاز و درخواست هسته ها و واحدهای فناور که جدول دوره های آن در قسمت آموزش آورده شده است.


لینک برنامه ها


2- همکاری با موسسات آموزشی معتبر به شرح ذیل:

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران    www.management.ut.ac.ir

سازمان مدیریت صنعتی    www.imi.ir   

مرکز آموزش بازرگانی   www.btcedu.ir   

علاقه مندان با مراجعه به سایت مرکز مذکور امکان انتخاب دوره های آموزشی و نیز حضور در سمینارها و کنفرانس های مورد نظر را خواهند داشت که با توجه به تفاهم نامه منعقده از تخفیفات مربوطه می تواند استفاده نماید. لذا جهت استفاده از تسهیلات، فرم معرفی می بایستی از مرکز تجاری سازی دریافت شده و  تکمیل گردد.

* لازم به ذکر است با توجه به مشارکت و برگزاری سه کنفرانس آموزشی و کاربردی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با عناوین: کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کنفرانس ملی سیستمهای اطلاعاتی و کنفرانس مدیریت بازاریابی، علاقه مندان می توانند جهت اطلاع از جزییات و تسهیلات به بخش نمایشگاه و همایش رجوع نمایند.

3- با توجه به تنوع دوره ها و نیازهای افراد و شرکت ها، هر دوره ای که در موارد فوق الذکر نمی باشد و یا استادی که مورد نظر است می‌تواند با اعلام نیاز از طریق پر کردن فرم مربوطه به اطلاع مرکز تجاری سازی رسانده شود. پس از بررسی و درصورت داشتن شرایط مورد نظر، امکان برگزاری آن دوره و یا استاد خاص مهیا می گردد.


فرم درخواست

4- با توجه به اهداف پارک مبنی بر استفاده از افراد و شرکت ها و موسسات توانمند در زمینه خدمات آموزشی و کاربردی، هر شرکت  و یا شخصی که توان و تجربه همکاری در یکی از حوزه های مرتبط آموزشی را دارد می تواند درخواست خود را از طریق فراخوان و تکمیل فرم همکاری ذیل اعلام نماید. از متقاضیان واجد شرایط جهت بررسی های بیشتر و تکمیل مدارک و آماده سازی زمینه همکاری دعوت به عمل خواهد آمد.

 

فرم مشاور آموزش حقیقی

فرم مشاور آموزش حقوقی

بارگزاری فرم های فراخوان آموزشی

‌ 
مرور کردن
مرور کردن
مرور کردن

اطلاعات با موفقیت ثبت و ایمیل شما ارسال شد.