ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

کلینیک کسب و کار

یکی از فعالیت های عمده در زمینه تجاری سازی محصولات و خدمات، انجام فعالیتهایی می باشد که به توسعه فرایندهای کسب و کار شرکت ها و افراد کارآفرین و ایده پرداز کمک نماید. استفاده از مشاوره های تخصصی، برگزاری آموزشهای کاربردی و نیز همکاری با مراکز و افراد با تجربه در این زمینه ها می تواند به شناسایی مسائل و عارضه های سازمانی کمک نموده و راهکارهای اثر بخش در راستای  بهبود آنها ارائه دهد.
کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف کمک و ارتقاء توانمندیهای فردی، گروهی و سازمانی و همچنین توسعه محصولات و خدمات شرکتها و افراد خلاق و کارآفرین در این زمینه فعالیت خود را آغاز نموده است. لذا این مرکز درصدد است تا با بهره گیری از اساتید و مشاوران خبره در زمینه های تخصصی مختلف تسهیل گر این موضوع باشد. در این بخش خدمات مختلف در حوزه آموزش های کاربردی در زمینه کسب و کار و نیز مشاوره در موضوعات مختلف و مرتبط با مسائل سازمانی و عارضه یابی آنها ارائه می گردد.