ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience


اطلاعات فردی:                                                                        

نام: علیرضا

نام خانوادگی: اصلانی

تاریخ تولد: 1363

اطلاعات تحصیلی:

دکتری Technical Science    Industrial Management، University of Vaasa- Finland

کارشناسی ارشد  Industrial Management، University Vaasa- Finland

کارشناسی  مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)، دانشگاه گیلان

 دانلود رزومه