همايش پرواز ايده‌ها (دفاع نهايي) برنامه شكوفايي يك پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، از 19 آذرماه لغایت 22 آذرماه برگزار میشود.
مدت زمان ارائه هر دانشجو ( با فایل پاورپوینت) ۵ دقيقه و ۱۰ دقيقه پرسش و پاسخ داوران دفاع نهایی خواهد بود.
دانشجویان زمان ارائه خود را میتوانند از طریق فایل زیر ملاحظه نمایند.


                                                                                    زمانبندی ارائه دانشجویان