دکتر فضل عباس ماکان، معاون وزیر علوم و تحقیقات پاکستان به همراه رییس موسسه فناوری اطلاعات کامستس و رئیس دانشگاه ناست روز سه شنبه 3 مردادماه از پارک علم وفناوری دانشگاه تهران بازدید کردند، در این بازدید که با حضور معاونین پارک برگزار شد، میهمانان علاوه بر آشنایی با روند فعالیتهای پارک از سه شرکت مستقر نیز بازدید کردند.