فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
                                           جهت استقرار در ساختمان های واقع در
    پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور حمایت از شرکت های فناور نوپا نسبت به پذیرش تعداد محدودی شرکت که دارای شرایط ذیل می باشند، اقدام نماید:
1- دارای نمونه محصول/خدمت قابل ارائه به بازار که از فرآیند های تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس، حاصل شده باشد.
2- شرکت ثبت شده و یا در شرف ثبت (تیم کاری و هیئت مؤسس مشخص می باشد.)
3- عدم عضویت و استفاده از تسهیلات سایر مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور
شرکتهایی که سهامداران آن از میان دانشجویان، دانش آموختگان و یا اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران باشند در اولویت پذیرش خواهند بود.

* آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مدارک به مدت 20 روز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1396/04/20 می باشد.

مزایای استقرار در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران :
1-  بهره مندی از مزایا و معافیت های قانونی پیش بینی شده مربوط به شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور (ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات)
2-  امکان بهره مندی از اعتبار ایجاد شرکت نوپا (بسته اعتبارات حمایتی پارک از طریق این لینک قابل مشاهده است.)
3-  امکان بهره مندی از اعتبار توسعه شرکت های رشدی ( بسته اعتبارات حمایتی پارک از طریق این لینک قابل مشاهده است.)
4-  امکان بهره مندی از مزایای هم افزایی علمی ناشی از استقرار در پارک دانشگاه تهران
5- استفاده از خدمات صندوق پژوهش و فناوری پارک


محل استقرار

ردیف

محل استقرار

آدرس

تعداد تقریبی پذیرش

شماره تلفن

( جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری های لازم)

1

ساختمان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

کرج – میدان امام حسین – خ شهید خراسانی – درب جنوبی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

10

2824800-0263

آقای محمود موسوی

2

ساختمان پردیس فومن

فومن – میدان پاسداران

7

01334734920

داخلی 148 و 151

سرکار خانم دکتر ندا گیلانی و سرکار خانم معصومه نوروزی

3

ساختمان پردیس ابوریحان

تهران – میدان افسریه – بزرگراه امام رضا – کیلومتر 22 پاکدشت – پردیس ابوریحان

8

36040614

جناب آقای دکتر سیدرضاحسن بیگی

09374926422

جناب آقای یوسف درویشی

 
*جهت مشاهده مدارک مورد نیاز از طریق این لینک اقدام نمائید.

کلیه متقاضیان جهت انجام مراحل بعدی و دریافت و ارسال کاربرگ های پذیرش به این مراجعه فرمایند.
مراحل پذیرش : 1- تکمیل کاربرگ های پذیرش 2- بررسی و پذیرش اولیه توسط مرکز ذیربط(تکمیل پرونده) 3- شرکت در جلسات داوری و کارگروه ارزیابی 4- اعلام نتیجه نهائی

*برآورد زمانی مراحل پذیرش از زمان خاتمه فراخوان به طور متوسط برابر دو ماه است.