پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور حمایت از شرکت های فناور نوپا نسبت به پذیرش تعداد محدودی شرکت که دارای شرایط ذیل می باشند، اقدام نماید:
1- دارای نمونه محصول/خدمت قابل ارائه به بازار که از فرآیند های تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس، حاصل شده باشد.
2- شرکت ثبت شده و یا در شرف ثبت (تیم کاری و هیئت مؤسس مشخص می باشد.)
3- عدم عضویت و استفاده از تسهیلات سایر مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور
شرکتهایی که سهامداران آن از میان دانشجویان، دانش آموختگان و یا اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران باشند در اولویت پذیرش خواهند بود.
*آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مدارک به مدت 20 روز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 04/20/ 1396 و یا ارسال 20 طرح اول می باشد.
مزایای استقرار در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران :
1-  بهره مندی از مزایا و معافیت های قانونی پیش بینی شده مربوط به شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور (ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات)
2-  امکان بهره مندی از اعتبار ایجاد شرکت نوپا (بسته اعتبارات حمایتی پارک از طریق این لینک قابل مشاهده است.)
3-  امکان بهره مندی از اعتبار توسعه شرکت های رشدی (بسته اعتبارات حمایتی پارک از طریق این لینک قابل مشاهده است.)
4-  امکان بهره مندی از مزایای هم افزایی علمی ناشی از استقرار در پارک دانشگاه تهران
5- استفاده از خدمات صندوق پژوهش و فناوری پارک


*جهت مشاهده مدارک مورد نیاز از طریق این لینک اقدام نمائید.


کلیه متقاضیان جهت انجام مراحل بعدی و دریافت و ارسال  کاربرگ های پذیرش به این لینک مراجعه فرمایند.


مراحل پذیرش : 1- تکمیل کاربرگ های پذیرش 2- بررسی و پذیرش اولیه توسط مرکز ذیربط(تکمیل پرونده) 3- شرکت در جلسات داوری و کارگروه ارزیابی 4- اعلام نتیجه نهائی


*برآورد زمانی مراحل پذیرش از زمان خاتمه فراخوان به طور متوسط برابر دو ماه است.
(مستدعی است، جهت هماهنگی‌های بیشتر با کارشناس مربوطه به شماره تلفن ۸۸۲۲۰۷۰۰ – داخلی 186، در روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه طی ساعات 9 الی 12 تماس حاصل فرمایید.)