ارزیابی عملکرد سال 97  شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور  استفاده از مزایای قانونی و خدمات پارک و تمدید عضویت شرکت ها آغاز شد. برخی از مزایای عضویت در پارک به شرح ذیل می باشد:

1. استقرار در پارک

2. اعطای مجوز فعالیت شرکت در پارک

3. برخورداری از معافیت مالیاتی (معافیت مالیات بر درآمد و معافیت مالیات بر حقوق کارکنان)

4. استفاده از مزایای قانونی پارک شامل قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، بخشنامه مزیت ترک تشریفات مناقصه برای شرکت ها عضو پارک، انعقاد قرارداد با کارفرما توسط پارک و انتقال به شرکت به عنوان مجری، معافیت حق بیمه قراردادهای پژوهشی، صدور ضمانت نامه اداری توسط پارک جایگزین ضمانت نامه بانکی و ...

5. معرفی واحد فناور به سازمان ها و صنایع برای معرفی توانمندی ها (ایجاد بازار برای واحد فناور)

6. استفاده از خدمات شبکه سرمایه گذاران پارک

7. جذب نیروی انسانی از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران

8. استفاده از آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌‌ها و کتابخانه‌های دانشگاه تهران

9. استفاده از خدمات سفارشی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران شامل وام فوری، لیزینگ، خرید دین، فروش اقساطی، تامین سرمایه و صدور ضمانت نامه

با توجه به شروع سال جدید، ارزیابی عملکرد سال 1397 کلیه شرکت ها الزامی است. لذا تقاضا دارد در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم های مربوطه و ارائه مستندات درخواستی اقدام فرمایید.

لطفاً کلیه فرم ها و مستندات پيوست را به پست الكترونيكي مديريت پذيرش و ارزيابي به آدرس arzyabi.stp@ut.ac.ir ارسال فرمایید.

مهلت تکمیل فرم ها و ارائه مستندات تا پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ 5 مردادماه 98 می باشد.

* جهت دريافت كاربرگ هاي مورد نظر به سايت پارک به این   لینک  و يا با همراه داشتن يك دستگاه فلش مموري، به مديريت پذيرش و ارزيابي پارك واقع در ساختمان شماره يك، انتهاي طبقه همكف، مراجعه نماييد.

* در صورت وجود نواقص در پرونده، موارد به صورت مكتوب به شركت اعلام شده و شركت موظف است، حداكثر طي يك هفته از ابلاغ نامه، نواقص موجود را اصلاح و پرونده خود را مجدد ارسال نمايد.

*** به پرونده های ارسال شده پس از مهلت اعلام شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*** در صورتی که شرکت در مهلت مقرر نسبت به ارسال مستندات لازم اقدام نکند، به منزله انصراف شرکت از ادامه عضویت در پارک در نظر گرفته خواهد شد.

* خواهشمند است حتما دستورالعمل ارزیابی سالانه شرکت ها را مطالعه فرمایید. لطفاً در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با كارشناسان مديريت پذيرش و ارزيابي، به شماره تلفن 88220700 داخلي‌هاي 136 و 134 تماس حاصل فرمایيد.