گالری گالری

اخبار اخبار

کلنیک کسب و کار

شناسه : 63290743

 

يكي از فعاليت هاي عمده در زمينه تجاري سازي محصولات و خدمات، انجام فعاليتهايي مي باشد كه به توسعه فرايندهاي كسب و كار شركت ها و افراد كارآفرين و ايده پرداز كمك نمايد. استفاده از مشاوره هاي تخصصي، برگزاري آموزشهاي كاربردي و نيز همكاري با مراكز و افراد با تجربه در اين زمينه ها مي تواند به شناسايي مسائل و عارضه هاي سازماني كمك نموده و راهكارهاي اثر بخش در راستاي  بهبود آنها ارائه دهد.
کلینیک کسب و کار پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با هدف کمک و ارتقاء توانمنديهاي فردی، گروهی و سازمانی و همچنين توسعه محصولات و خدمات شركتها و افراد خلاق و كارآفرين در اين زمينه فعاليت خود را آغاز نموده است. لذا اين مركز درصدد است تا با بهره گيري از اساتيد و مشاوران خبره در زمينه هاي تخصصي مختلف تسهيل گر اين موضوع باشد. در اين بخش خدمات مختلف در حوزه آموزش هاي كاربردي در زمينه كسب و كار و نيز مشاوره در موضوعات مختلف و مرتبط با مسائل سازماني و عارضه يابي آنها ارائه مي گردد.

آموزش                              مشاوره

 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...