گالری گالری

اخبار اخبار

کسب و کارهای دانشجویی

شناسه : 41607861

ایجاد غرفه، درگاه الکترونیکی فروشگاه یا ... با هدف فروش یک یا چند محصول خاص توسط دانشجویان به مشتریان که با حمایت پارک طبق دستورالعمل های مربوطه در فضاهای دانشگاه تهران انجام می شود در قالب کسب و کارهای دانشجویی طبقه بندی می شود.
هر فراخوان حمایت از کسب و کارهای دانشجویی شامل آموزش، تامین زیرساخت و تامین سرمایه می باشد. منظور از آموزش، آموزش دوره تدوین طرح کسب وکار "BP" است که به عنوان پیش نیاز درخواست استفاده از این حمایت محسوب می شود.

•    دانشجویانی که قصد دارند از حمایت های کسب و کار دانشجویی استفاده کنند می بایست برای کسب و کار مورد تقاضا یک طرح کسب و کار مختصر تهیه و ارائه دهند. در صورت تایید طرح کسب و کار دانشجو می تواند ز حمایت های این برنامه بهره مند شود.
•    زیر ساخت لازم برای ایجاد کسب و کار دانشجویی از قبیل زمین، باغچه، کارگاه، غرفه و ... توسط پارک یا معاونت دانشجویی دانشگاه ایجاد و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. هزینه اجاره هر متر مربع فضا با توجه به شرایط محل و در آغاز هر فراخوان مشخص و اعلام می شود.
•    سرمایه اولیه لازم برای ایجاد کسب و کار توسط پارک تامین می شود. این سرمایه از نوع وام بدون بهره بوده و در پایان برنامه یا در زمان فارغ التحصیلی باید به دانشگاه مسترد شود. مبلغ حمایت مالی در هر دوره بر اساس سیاست های دوره ای پارک مشخص و در زمان فراخوان اعلام میشود.

 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن...
فرخوان برنامه شکوفایی یک
فرخوان برنامه شکوفایی یک
برنامه شکوفایی یک با هدف حمایت، جهت گیری پایان نامه ها به سمت موضوعات کاربردی و ارتقای توانمندی دانشجویان در جذب منابع مالی برگزار می شود.
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان  پذیرش در  برنامه شکوفایی
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...