گالری گالری

اخبار اخبار

پشتیبانی واحدهای فناور

شناسه : 18267689

 

واحد پشتیبانی واحدهای فناور به ارائه خدمات رسانی به شرکت ها و هسته های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می پردازد این خدمات عبارتست از:

                                                                    پیش رشد                           رشد                          توسعه              
اسکان  *  * *
مشاوره بیمه   * *
مشاوره مالیات   * *
خدمات حسابداری   * *
طرح های تحقیقاتی انتقالی   * *
عضویت کتابخانه و پایگاه های اطلاعاتی   * *
اعطای اعتبار تحقیقاتی * *  
اعطای اعتبار خدماتی * *  
صدور ضمانت نامه   * *
تامین مالی و سرمایه گذاری   * *

 


فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...