گالری گالری

اخبار اخبار

واحدهای مستقر در پارک‌های فناوری از هرگونه عوارض معاف شدند

شناسه : 29486501

 

سید محمد صاحبکارخراسانی سرپرست امورشرکت ها ومؤسسات دانش بنیان معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در این زمینه افزود: به استناد ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مزایای پارک های علم و فناوری، درقالب ماده9 قانون حمایت از شرکت ها وموسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات این موضوع به صورت قانون دائمی مصوب شده است.
وی بیان کرد: با این وجود مزایای معافیت از عوارض و مزایای سرمایه گذاری خارجی که در ماده (47) قانون برنامه چهارم بصورت مجزا آمده بود در ماده (9) قانون مذکور اشتباها بصورت عبارت واحد ' عوارض سرمایه گذاری خارجی' ابلاغ شد که مشکلاتی را برای پارک های علم و فناوری ایجاد کرده بود.
صاحبکارافزود: خوشبختانه با پیگیری های معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری و رئیس کمیته فناوری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، فرآیند اصلاح موضوع فوق عملی شد که نامه اصلاحیه آن از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است.

*** بهره مند شدن شهرک های فناوری از مزایای مناطق آزاد تجاری
سرپرست امور شرکت ها و مؤسات دانش بنیان معاونت علمی، با اشاره به ماده 42 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ضمن بیان اینکه مزایای مناطق آزاد تجاری به شهرک های فناوری نیز تسری یافته است، افزود: درعبارت اصلاح شده ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات آمده به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرک های فناوری در جهت انجام مأموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار شوند.
وی با اشاره به اینکه این ماده لازم الاجرا است گفت: از مزیت های این مصوبه برای شهرک ها و پارک های فناوری این است که واحدهای پژوهش و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری، از مزایای مناطق آزاد در خصوص هرگونه عوارض برخوردار هستند.
لازم به ذکر است پیش از این شهرک های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری از معافیت مالیاتی و گمرکی برخوردار بوده اند.

منبع: خبرگزاری ایرنا


فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...