گالری گالری

اخبار اخبار

نظارت بر اعتبارات پژوهشي بنياد ملي نخبگان

شناسه : 22346119

 

جهت تعامل با بنياد ملي نخبگان و نظارت بر نحوه هزينه اعتبار پژوهش و نوآوري واگذاري بنياد به نخبگان برگزيده بر اساس آيين نامه و دستورالعمل ارسالي بنياد  و مصوبه هيات رئيسه، سلسله مراحل ذیل در حال انجام و پيگيري مي باشد:

1-     مراجعه فرد متقاضی دریافت اعتبار پژوهشی به دبيرخانه و ارائه گواهي بنياد ملي نخبگان

2-     انعكاس نامه بنياد به رياست و ارجاع به مركز توسط دبيرخانه و از طريق سامانه الکترونیکی و گردش مکاتبات

3-     مكاتبه با بنياد و اعلام تقبل نظارت بر هزينه كرد اعتبار پژوهشي و نوآوري بنياد به نخبه برگزيده و درخواست واريز اعتبار مذكور به حساب پارك و همچنين ذكر موضوع وجود يا عدم وجود همكاران طرح ارائه شده توسط نخبه در بين كاركنان /اعضاي هيات علمي دانشگاه / پارك

4-     ارسال فرم خام کاربرگ پیشنهاد طرح  و درخواست تكميل فرم توسط فرد متقاضی اعتبار پژوهشی

5-     دريافت پروپوزال طرح پيشنهادي فرد متقاضی مطابق با ميزان اعتبار واگذاري بنياد بانضمام كليه مستندات مربوطه كه دال بر روند مقدماتي و علمي و اجرايي آن باشد مانند عكس فيلم از نمونه مربوطه تاييديه اساتيد يا سازمانها خلاصه مقاله يا تز مستخرج از پروژه آناليز آزمايش و ارزيابي نمونه فاكتور هزينه اعم از فاز مطالعاتي خريد مواد و وسايل تست و راه اندازي و ... فاكتور و رضايتنامه مشتري در صورت فروش نمونه و...

6-     تعيين ناظر توسط مركز و انعكاس پروپوزال و مستندات مربوطه كه دال بر اجراي طرح باشد

7-     دريافت نامه از بنياد مبني بر واريز اعتبار واگذاري به نخبگان به حساب پارك بانضمام  فهرست ايشان

8-     تاييد و امضا توسط ناظر در صفحه آخر پروپوزال تكميل شده

9-     تاييد و امضا توسط مدير مركز

10-  انعكاس صفحه تاييديه ناظر و مدير مركز به ریاست پارک و تقاضاي صدور چك در وجه فرد متقاضی

11-  درخواست از واحد حسابداری پارك  جهت پرداخت حق نظارت به ناظر بر اساس دستورالعمل و مصوبه مربوطه

نكته مهم:

    در صورتيكه مراجعه كننده ، نماينده جمعي از نخبگان بوده طبق دستورالعمل ميبايست يا وكالتنامه رسمي از ديگر نخبگان داشته باشد و يا  حساب بانكي مشتركي بنام جمع نخبگان ارائه نموده تا حسابداري چك را در وجه آن حساب صادر نمايد. در صورتيكه هيچ يك از موارد فوق براي ايشان مهيا نبود، با مراجعه همزمان جمع نخبگان به حسابداري و ارائه مدارك شناسايي معتبر تحويل چك بايشان و اخذ رسيد از همه آنها امكانپذير مي باشد.

فرم و کاربرگ:

     فرم درخواست نظارت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران جهت دریافت اعتبارات پژوهشی از بنیاد ملی نخبان از این لینک قابل دریافت است. لازه به ذکر است نخبگان محترم، فرم تکمیل شده را به همراه پیوست های آن به صورت دستی به دبیرخانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تحویل نمایند.

 کاربرگ پیشنهاد طرح بنیاد ملی نخبگان از این لینک  قابل دریافت است. پس از تکمیل، کاربرگ به همراه پیوستهای آن به آدرس ایمیل ipc@ut.ac.ir ارسال گردد.


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...