گالری گالری

اخبار اخبار

نتايج بخش اول متقاضيان پذيرش پارك علم و فناوري در دوره رشد

شناسه : 47871560

از ميان 6 شركت متقاضي پذيرش در مركز رشد، با توجه به انجام فرآيندهاي داوري فني و كسب و كار و بررسي در كارگروه هاي ارزيابي و پذيرش، 3 شركت (پذيرش مشروط) موفق به پذيرش در مركز رشد پارك علم و فناوري دانشگاه تهران شدند.
اين شركت ها كه داراي شرايط: عدم عضويت و استفاده از تسهيلات ساير مراكز رشد كشور، ارائه دهنده محصولات و خدمات در سطوح فناوري متوسط به بالا(منظور محصولات و خدماتي است كه از فرآيندهاي تحقيق و توسعه و يا مهندسي معكوس توليد شده باشند.)، وجود محصول/ خدمت در حال ارائه به بازار و وجود طرح كسب و كار شامل مدل كسب و كار و برنامه مالي اداره شركت با تأكيد بر نحوه منابع مالي مورد نياز بودند، با هدف حمايت از تجاري سازي محصولات/خدمات فناورانه قابل ارائه به بازار شركتهاي نوپا و افزايش هم افزايي علمي و ارتقاء فناوري، مورد پذيرش قرارگرفتند.

 اسامي شركت ها عبارتند از:
1-    شركت معمار خانه ساو فعال در حوزه فناوري، فناوری های ساختمان، راه سازی، ریلی و دریایی
2-    شركت رستا فن الكترونيك پارس فعال در حوزه فناوري، مکانیک، الکترونیک، کنترل و مخابرات
3-    شركت آژند انرژي تكتا شايگان فعال در حوزه فناوري، مکانیک، الکترونیک، کنترل و مخابرات


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...