گالری گالری

اخبار اخبار

معرفی واحد ارزیابی

شناسه : 18285866
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور افزايش هم افزايي علمي و ارتقاء فناوري، نسبت به پذيرش تعداد محدودي شركت در حوزه هاي هوا فضا، مكانيك، اپتيك، الكترونيك و مكاترونيك، علوم و فناوري ساختمان و عمران، فناوري نانو و مواد پيشرفته، زيست فناوري و مهندسي پزشكي، انرژي و محيط زيست، صنايع غذايي و دارويي، علوم كشاورزي و منابع طبيعي، فناوري اطلاعات، علوم ارتباطات و كنترل، علوم زمين و صنايع نفت، علوم انساني و فناوري هاي نرم اقدام نمايد. بدين منظور شركت هاي متقاضي استقرار كه داراي شرايط ذيل مي باشند، مي توانند از طريق این لینک فايل هاي مورد نياز را دريافت نموده و با مطالعه راهنماي پذيرش، پس از تكميل دقيق، بهمراه ساير مدارك و مستندات مورد نياز، از طریق وبگاه پارک ارسال نمايند.
* آخرين مهلت بابت ثبت نام و ارسال مدارك تا پايان روز سه شنبه مورخ 94/06/31 مي باشد و به درخواستهاي ارسالي پس از زمان مذكور، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
بديهي است به درخواست پذيرش متقاضياني كه كاربرگ ها و مدارك مورد نياز را بصورت ناقص تكميل نموده اند، ترتيب اثر داده نخواهد شد. (فهرست مستندات مورد نياز (لینک) و همچنين راهنماي پذيرش (لینک) و نمونه پرشده شناسنامه اطلاعات شركت  (لینک) را دريافت نماييد) و همچنين با توجه به محدوديت فضا جهت پذيرش و استقرار متقاضيان، اولويت پذيرش با شركتهايي است كه در مدت زمان مذكور، تقاضاي خود بهمراه كليه مستندات لازم را ارسال نموده و مطابق نظر كارگروه استقرار، امتياز بالاتري را كسب نمايند.
 
حداقل شرايط مورد نياز جهت پذيرش بعنوان شركت توسعه اي در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران :
1- سابقه سه ساله فعاليت شركت و ارائه حداقل سه اظهارنامه مالياتي (در صورت تغيير عنوان شركت، سوابق شركت قبلي كه حداقل 50% سهامداران مشترك باشند)
2- داشتن حداقل هشت ميليارد ريال گردش مالي(مجموع كل درآمد و كل هزينه) مطابق اظهارنامه مالياتي در سه سال اخير (مجموعاً)
3- ارائه حداقل 30 ليست ماهانه بيمه در طي مدت سه سال اخير
4- ارائه دهنده محصولات و خدمات در سطوح فناوري متوسط به بالا(منظور محصولات و خدماتي است كه از فرآيندهاي تحقيق و توسعه و يا مهندسي معكوس توليد شده باشند.)

فراخوان فراخوان

رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...
فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي دو
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...