گالری گالری

اخبار اخبار

معرفی مدیر مرکز کارآفرینی

شناسه : 52337757

 

اطلاعات فردی:                                                                        

نام: بهناز

نام خانوادگی: بخشنده

تاریخ تولد: 1360

اطلاعات تحصیلی:

اخذ درجه دكتري بيوتكنولوژي از دانشگاه تهران (دكتري پيوسته)

اخذ درجه كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي از دانشگاه تهران

اخذ درجه كارشناسي بيوتكنولوژي از دانشگاه تهران

 دانلود رزومه


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...