گالری گالری

اخبار اخبار

مشتریان باهوش بیمه، شکارچی فرصت هستند

شناسه : 52999673

 

هاشم آقازاده در همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه ما این استان را با الفاظ و نمادهایی همچون غیرت می شناسیم، تصریح کرد: خوشبختانه سهم این استان در صنعت بیمه بالاتر از متوسط کشوری است ولی هنوز تا رسیدن به هدف مطلوب و مقبول، فاصله داریم.

وی با اشاره به برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی، جایگاه سازی در ذهن مشتری، استراتژی و تاکتیک بازاریابی، خدمت، قیمت، کانال بازاریابی، ارتباطات یکپارچه بازاریابی، نیروی انسانی، فرایند، بهره ورزی و کیفیت و شواهد فیزیکی را در این عرصه مهم و ضروری دانست.

وی ادامه داد: مشتریان امروز تنوع طلب، باهوش و شکارچی فرصت هستند که به دنبال قیمت و شرایط رقابتی بهتر بوده و انتظارات سیری ناپذیری دارند.

رییس مرکز توسعه و کسب و کار ایران عنوان کرد: بر اساس یک دسته بندی مشتری ناراضی است و شکایت می کند؛ ناراضی است و شکایت نمی کند؛ راضی است؛ مشعوف و خشنود است و در نهایت وفادار است و در اساس رفتاری نیز ممکن است با مشتریان پرحرف، عصبی، عجول، پرحوصله، از خود راضی، کم ادب و معمولی مواجه باشیم.

معاون اجرایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تصریح کرد: شناختن مشتری هدف کلید موفقیت است که با تمرکز بر نیازها و خواسته های مشتریان، ایجاد ارزش طول عمر مشتری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار حاصل می شود.


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن...
فرخوان برنامه شکوفایی یک
فرخوان برنامه شکوفایی یک
برنامه شکوفایی یک با هدف حمایت، جهت گیری پایان نامه ها به سمت موضوعات کاربردی و ارتقای توانمندی دانشجویان در جذب منابع مالی برگزار می شود.
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان  پذیرش در  برنامه شکوفایی
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...