گالری گالری

اخبار اخبار

مشتریان باهوش بیمه، شکارچی فرصت هستند

شناسه : 52999673

 

هاشم آقازاده در همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه ما این استان را با الفاظ و نمادهایی همچون غیرت می شناسیم، تصریح کرد: خوشبختانه سهم این استان در صنعت بیمه بالاتر از متوسط کشوری است ولی هنوز تا رسیدن به هدف مطلوب و مقبول، فاصله داریم.

وی با اشاره به برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی، جایگاه سازی در ذهن مشتری، استراتژی و تاکتیک بازاریابی، خدمت، قیمت، کانال بازاریابی، ارتباطات یکپارچه بازاریابی، نیروی انسانی، فرایند، بهره ورزی و کیفیت و شواهد فیزیکی را در این عرصه مهم و ضروری دانست.

وی ادامه داد: مشتریان امروز تنوع طلب، باهوش و شکارچی فرصت هستند که به دنبال قیمت و شرایط رقابتی بهتر بوده و انتظارات سیری ناپذیری دارند.

رییس مرکز توسعه و کسب و کار ایران عنوان کرد: بر اساس یک دسته بندی مشتری ناراضی است و شکایت می کند؛ ناراضی است و شکایت نمی کند؛ راضی است؛ مشعوف و خشنود است و در نهایت وفادار است و در اساس رفتاری نیز ممکن است با مشتریان پرحرف، عصبی، عجول، پرحوصله، از خود راضی، کم ادب و معمولی مواجه باشیم.

معاون اجرایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تصریح کرد: شناختن مشتری هدف کلید موفقیت است که با تمرکز بر نیازها و خواسته های مشتریان، ایجاد ارزش طول عمر مشتری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار حاصل می شود.


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...