گالری گالری

اخبار اخبار

مسابقات علمی دانشجویی

شناسه : 41607374

 

پارک علم و فناوری در راستای توانمندسازی دانشجویان دانشگاه تهران برای حرکت در مسیر خلاقیت و تفکر ایجاد کسب و کار مطابق با آئین نامه برنامه جوانه، از مسابقات عملی دانشجویی بر پایه پروژه های درسی در راستای طراحی و تدوین دستاوردهای فیزیکی حمایت می کند. برگزاری این مسابقات با رعایت شرایط زیر انجام می شود :


شرایط و نحوه تقاضا enlightened


•    مسابقه در قالب یکی از دروس دارای پروژه اجرایی و با حضور نماینده مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری برگزار می شود.
•    عناوین و مشخصات برنامه با درخواست عضو هیئت علمی مدرس درس طبق کاربرگ "درخواست برگزاری مسابقات عملی بر پایه پروژه های اجرایی درسی دانشجویان " مشخص می شود.
•    دانشجویان کلاس مذکور در قالب هسته های دانشجویی مطابق کاربرگ "اعلام مشخصات تیم های دانشجویی"  ثبت نام و در این برنامه شرکت می نمایند.
•    پروژه های ارائه شده باید بر مبنای یک پروژه عملی و قابل ارائه در همایش پایان دوره ـ که بصورت مسابقه برگزار می شود ـ باشد.
•    تقاضا برای استفاده از این اعتبار توسط مدرس درس با ارائه طرح پروژه های عملی و نحوه اجرای آن صورت می پذیرد. طرحهای ارائه شده در کارگروه پذیرش پارک بررسی و بر اساس اولویت با رعایت کیفیت طرح و میزان بازارگرا بودن ایده های پروژه های عملی نتیجه به مدرس اعلام می شود.  


حمایت ها enlightened


•    در هر مسابقه مبلغ حمایت مالی از هر تیم پروژه تا سقف 3 میلیون ریال و حداکثر برای 20 گروه خواهد بود. این اعتبار صرفا می تواند در قالب "دستور العمل اعتبار تحقیق و توسعه برنامه شکوفایی (1) پارک علم و فناوری" برای خرید تجهیزات و یا ساخت مورد استفاده قرار گیرد و قابل پرداخت به عنون کمک هزینه پرسنلی نمی باشد.

•    به تیم های برتر در هر مسابقه پایان دوره جوایزی به شرح زیر اهدا می شود :
        رتبه اول :  5 میلیون ریال
        رتبه دوم :  3 میلیون ریال
        رتبه سوم : 2 میلیون ریال

مستندات و روش اجرا enlightened


1.    تکمیل و ارسال کاربرگ "درخواست برگزاری مسابقات عملی دانشجویی در راستای طراحی و ساخت دستاوردهای فیزیکی" توسط مدرس و ارسال به مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری جهت دریافت مجوز برگزاری.
2.    تکمیل " کاربرگ اعلام مشخصات و هزینه های تیم های دانشجویی " با امضای سرپرست هر تیم و مدرس به همراه فاکتورهای مربوطه و تحویل به نماینده پارک در روز برگزاری مسابقه.
3.    تکمیل " کاربرگ گزارش برگزاری مسابقه" در روز برگزاری مسابقه توسط مدرس و تحویل آن  به نماینده پارک علم و فناوری
4.    مشخصات فاکتورهای ارائه شده و فرایند پرداخت مطابق با "دستور العمل اعتبار تحقیق و توسعه برنامه شکوفایی (1) پارک علم و فناوری" (قابل دسترسی در وبگاه پارک علم و فناوری) می باشد.
5.    داوری دستاوردهای بدست آمده در روز برگزاری برنامه بر عهده شورایی متشکل از اعضای هیئت علمی با معرفی و سرپرستی مدرس درس می باشد.


 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن...
فرخوان برنامه شکوفایی یک
فرخوان برنامه شکوفایی یک
برنامه شکوفایی یک با هدف حمایت، جهت گیری پایان نامه ها به سمت موضوعات کاربردی و ارتقای توانمندی دانشجویان در جذب منابع مالی برگزار می شود.
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان  پذیرش در  برنامه شکوفایی
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...