گالری گالری

اخبار اخبار

مرکز کارآفرینی

شناسه : 18226885

موج فناوري یکی از عوامل پيشرفت در دنیای كنوني است و دستيابي به توسعه مطلوب، در گرو استفاده از ظرفيت هاي فناورانه در فرآيند تحولات علمي و اقتصادي جهاني مي باشد.
بر اساس سند چشم انداز بيست ساله توسعه، اقتصاد كشور تا سال 1404 مبتني بر دانش خواهد بود كه زيربناي آن، توليدات و صنعت دانش بنيان است كه تحقق اين امر به ايجاد و تاسيس شركت هاي دانش بنياني وابسته است كه از مراكز آموزشي و دانشگاه ها نشات گرفته اند. لذا فارغ التحصیلان دانشگاهی بایستی توانمندی های لازم را در زمینه های مختلف مرتبط با کارآفرینی و تجاری سازی محصولات و سایر امور مرتبط با تاسیس و توسعه کسب و کار تحصیل نموده باشند.
بر اساس تجربیات جهاني، پارك هاي علم و فناوري به عنوان بستر و ساختار كليدي براي دستيابي به توسعه علمي و فناوري در كشورهاي گوناگون شناخته شده است. پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، به منظور تبديل دانش به ثروت، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و ايجاد شبكه فناوري بين صنعت و دانشگاه را از طريق ارائه خدمات متناسب در هر حوزه ايجاد نموده است. اين مهم با تكيه بر ظرفيت ها و توانمندي هاي دانشگاه تهران و پارك دانشگاه و در راستاي انتقال و آفرينش فناوري، ارتقاء فرهنگ نوآوري در كشور و ارتقاء تعاملات بين صنعت و دانشگاه صورت مي پذيرد. این زنجیره شامل فرایند تولید و اثبات ایده و پس از آن فعالیت عملی بر روی ایده تا رسیدن محصول به بازار و تجاری سازی آن است.
گام اول فرایند یعنی بستر سازی تولید ایده دارای بازار بالفعل یا بالقوه و پرورش و تربیت دانشجویان در این مسیر، وظیفه ی مهم مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است. مرکز کارآفرینی در سال 1381 در جهت اجراي آيين نامه کاراد (طرح توسعه کارآفريني در دانشگاه هاي کشور) مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالي وقت، به منظور ارتقاء و توسعه فرهنگ کارآفريني در دانشگاه تهران تأسيس شده است.
می دانیم که دستیابی به مهارتها و شرایط اولیه ایجاد یک شرکت موفق به مرور و در طی فرآیندهای کار و اشتغال امکانپذیر خواهد بود. بر این اساس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، طراحی و پیاده سازی زنجیره به هم پیوسته از ایده تا بازار را در دستور کار خود دارد. بر اساس سیاستهای پارک، برگزاری برنامه های جوانه و شکوفایی (1)، شکوفایی (2) رویش، بر عهده مرکز کارآفرینی گذاشته شده است.
تمامی این برنامه ها برای دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و با هدف توانمندسازی، ترويج و مشاوره در زمينه نوآوري و کارآفريني بنا نهاده شده اند.

 

عنوان برنامه

هدف

مخاطبان

الزامات

زمان فراخوان

جوانه

توانمند سازی دانشجویان در جهت ترویج روحیه کارآفرینی و پرورش ایده

دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران

ثبت نام و شرکت فعال در برنامه های باشگاه جوانه (1-کارگاههای توانمندسازی، 2-تورهای بازدید صنعت، 3-مسابقات بر مبنای دروس عملی دانشگاهی و 4-کسب و کارای دانشجویی)

مستمر

شکوفایی (1)

کمک به بلوغ ایده های فناورانه برای  تثبیت آن و ایجاد کسب و کار

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

شركت در فراخوان، پذيرش در برنامه پرواز ايده ها، تصويب ايده در قالب پايان نامه

فراخوان اول برنامه شکوفایی یک: اول تیر 94

فراخوان دوم برنامه شکوفایی یک: سوم آبان 94

 


 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...