گالری گالری

اخبار اخبار

مرکز کارآفرینی

شناسه : 18226885

موج فناوری یکی از عوامل پیشرفت در دنیای کنونی است و دستیابی به توسعه مطلوب، در گرو استفاده از ظرفیت های فناورانه در فرآیند تحولات علمی و اقتصادی جهانی می باشد.
بر اساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه، اقتصاد کشور تا سال 1404 مبتنی بر دانش خواهد بود که زیربنای آن، تولیدات و صنعت دانش بنیان است که تحقق این امر به ایجاد و تاسیس شرکت های دانش بنیانی وابسته است که از مراکز آموزشی و دانشگاه ها نشات گرفته اند. لذا فارغ التحصیلان دانشگاهی بایستی توانمندی های لازم را در زمینه های مختلف مرتبط با کارآفرینی و تجاری سازی محصولات و سایر امور مرتبط با تاسیس و توسعه کسب و کار تحصیل نموده باشند.
بر اساس تجربیات جهانی، پارک های علم و فناوری به عنوان بستر و ساختار کلیدی برای دستیابی به توسعه علمی و فناوری در کشورهای گوناگون شناخته شده است. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، به منظور تبدیل دانش به ثروت، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد شبکه فناوری بین صنعت و دانشگاه را از طریق ارائه خدمات متناسب در هر حوزه ایجاد نموده است. این مهم با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه تهران و پارک دانشگاه و در راستای انتقال و آفرینش فناوری، ارتقاء فرهنگ نوآوری در کشور و ارتقاء تعاملات بین صنعت و دانشگاه صورت می پذیرد. این زنجیره شامل فرایند تولید و اثبات ایده و پس از آن فعالیت عملی بر روی ایده تا رسیدن محصول به بازار و تجاری سازی آن است.
گام اول فرایند یعنی بستر سازی تولید ایده دارای بازار بالفعل یا بالقوه و پرورش و تربیت دانشجویان در این مسیر، وظیفه ی مهم مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است. مرکز کارآفرینی در سال 1381 در جهت اجرای آیین نامه کاراد (طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور) مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت، به منظور ارتقاء و توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه تهران تأسیس شده است.
می دانیم که دستیابی به مهارتها و شرایط اولیه ایجاد یک شرکت موفق به مرور و در طی فرآیندهای کار و اشتغال امکانپذیر خواهد بود. بر این اساس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، طراحی و پیاده سازی زنجیره به هم پیوسته از ایده تا بازار را در دستور کار خود دارد. بر اساس سیاستهای پارک، برگزاری برنامه های جوانه و شکوفایی (1)، شکوفایی (2) رویش، بر عهده مرکز کارآفرینی گذاشته شده است.
تمامی این برنامه ها برای دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و با هدف توانمندسازی، ترویج و مشاوره در زمینه نوآوری و کارآفرینی بنا نهاده شده اند.

 

عنوان برنامه

هدف

مخاطبان

الزامات

زمان فراخوان

جوانه

توانمند سازی دانشجویان در جهت ترویج روحیه کارآفرینی و پرورش ایده

دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران

ثبت نام و شرکت فعال در برنامه های باشگاه جوانه (1-کارگاههای توانمندسازی، 2-تورهای بازدید صنعت، 3-مسابقات بر مبنای دروس عملی دانشگاهی و 4-کسب و کارای دانشجویی)

مستمر

شکوفایی (1)

کمک به بلوغ ایده های فناورانه برای  تثبیت آن و ایجاد کسب و کار

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

شرکت در فراخوان، پذیرش در برنامه پرواز ایده ها، تصویب ایده در قالب پایان نامه

فراخوان اول برنامه شکوفایی یک: اول تیر 94

فراخوان دوم برنامه شکوفایی یک: سوم آبان 94

 


 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن...
فرخوان برنامه شکوفایی یک
فرخوان برنامه شکوفایی یک
برنامه شکوفایی یک با هدف حمایت، جهت گیری پایان نامه ها به سمت موضوعات کاربردی و ارتقای توانمندی دانشجویان در جذب منابع مالی برگزار می شود.
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان  پذیرش در  برنامه شکوفایی
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...