گالری گالری

اخبار اخبار

لزوم ارسال اظهارنامه مالياتي 93 شركتهای مستقر به همراه تكميل جدول ميزان درآمد محقق شده از فروش محصولات و يا انعقاد قراردادها تا تاريخ 94/5/10

شناسه : 19581940
پيرو نامه شماره 180/348700مورخ 93/12/18 با موضوع درخواست تكميل و ارسال فرم ها و مستندات جهت ارزيابي، با توجه به انجام ارزيابي عملكرد مالي و فني آن شركت محترم در سال 93، لطفاً نسبت به ارسال اظهارنامه رسمي مالياتي سال 93 و هم چنين تكميل جدول ميزان درآمد محقق شده در سال 93 (از فروش محصولات و يا انعقاد قراردادهاي خود بصورت تفكيك شده) مطابق فايل  اقدام نموده و حداكثر تا پايان تاريخ 94/5/10 براي مديريت پذيرش و ارزيابي به آدرس پست الكترونيكي arzyabi.stp@ut.ac.ir ارسال فرماييد.
لازم به ذكر است تاريخ مذكور به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد و در صورت عدم ارسال اظهارنامه مالياتي سال 93 و جدول درخواستي پيوست تا پايان تاريخ مذكور، آن شركت از دستور كار ارزيابي خارج شده و در نتيجه پارك امكان ارائه مجوز فعاليت        ( براي معافيت مالياتي سال 93) را نخواهد داشت.
 

فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...