گالری گالری

اخبار اخبار

كارگاه طراحي و تدوين طرح كسب و كار

شناسه : 22207774
 
به اطلاع دانشجويان محترم پذيرفته شده در برنامه شكوفايي (1) مي رساند آخرين جلسه كارگاه طراحي و تدوين طرح كسب و كار (Business Plan)  روز سه شنبه 94/6/10 ساعت 14 الي 18 برگزار خواهد شد.
 
 
 
 توجه: مجددا تاكيد مي گردد حضور در تمامي كارگاه هاي برنامه شكوفايي (1) براي تمامي پذيرفته شدگان همايش پرواز ايده ها الزامي است. عدم حضور يا غيبت حتي يك جلسه موجب محروميت از حمايت هاي اين برنامه خواهد شد.

فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...