گالری گالری

اخبار اخبار

قانون الحاق برخي مواد تنظيم مقررات مالي

شناسه : 38622070

به اطلاع می رسانددر موارد (22 و 23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مزایای ویژه ای درباره عدم شمول قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در در معاملات دولتی مصوب 1337 برای شرکت های دانش بنیان با سهامداری دانشگاهها و اعضای هیات علمی آنها در نظر گرفته شده است.

علاقمندان میتوانند به منظور استفاده از مزایای مواد قانون مذکور برای ارزیابی و اخذ تاییدیه دانش بنیان به وبگاه www.daneshbonyan.ir مراجعه نمایند.


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...