گالری گالری

اخبار اخبار

فرایند پرداخت اعتبار شکوفایی دو

شناسه : 58628472

هسته های شکوفایی دارای قرارداد اعتبار با پارک، با ارائه مدارک هزینه کرد قابل قبول می توانند اعتبار خود را دریافت کنند. اطلاعات بیشتر...

برای دریافت اعتبار شکوفایی از پارک باید چه کاری انجام دهم؟

 

1- دستورالعمل اعتبار شکوفایی را مطالعه فرمایید.

دریافت فایل

2- کاربرگ  106 را تکمیل کنید و به همراه مدارک هزینه کرد، به کارشناس مرکز کارآفرینی تحویل دهید.

 

دریافت فایل کاربرگ 106

 

مراجعه حضوری به ساختمان شماره یک، اتاق کارشناسان مراکز

تلفن کارشناس مربوطه 88220700-3 داخلی 154

3- برای اطلاع از زمان بندی پرداخت اعتبار شکوفایی، گردش کار را مطالعه کنید.

دریافت فایل

 


 


فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...