گالری گالری

اخبار اخبار

عدم درج نام پارك در آدرس ثبتي شركتهاي فاقد قرارداد استقرار

شناسه : 55236906

 

به اطلاع كليه شركتهای مي رساند، درج نام پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در آدرس ثبتي شركتها، منوط به وجود قرارداد استقرار شركت با پارك در بازه زماني مورد نظر مي باشد. بديهي است درج نام پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، در آدرس ثبتي شركت، بدون وجود قرارداد استقرار و يا پس از اتمام دوره زماني قرارداد استقرار، تخلف محسوب شده و مورد پيگيري قانوني قرار خواهد گرفت.


فراخوان فراخوان

رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...
فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي دو
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...