گالری گالری

اخبار اخبار

عدم برگزاري هر گونه كنفرانس داخلي و خارجي توسط پارك علم و فناوري دانشگاه تهران

شناسه : 43898158

 

باستحضار مي رساند اخيراً برخي افراد سود جو اقدام به تبليغ كنفرانس هاي غير علمي خود در داخل و خارج از كشور با نام پارك علم و فناوري نموده اند. لذا بدين وسيله ضمن اعلام عدم برگزاري هرگونه كنفرانس توسط پارك، با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد .


فراخوان فراخوان

رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...
فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي دو
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...