گالری گالری

اخبار اخبار

شرایط و ضوابط برنامه رویش

شناسه : 76591708

 enlightenedمخاطبین:
مسئول هسته باید دانشجوی دانشگاه تهران در نیمسال هفتم و پایین تر مقطع کارشناسی، نیمسال سوم و پایین تر مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا  و دارای ایده بازار پسند  باشد.

 enlightenedالزامات:
1.    دارای تیم کاری مشخص
2.    دارای ایده فناورانه و بازارپسند
3.    معرفی یکی از آزمایشگاه های فناور همکار پارک به عنوان محل اجرای ایده
4.    معرفی یک نفر به عنوان راهبر طرح (mentor) از میان افراد واجد شرایط
5.    مسئول هسته باید دانشجوی دانشگاه تهران در نیمسال هفتم و پایین تر مقطع کارشناسی، نیمسال سوم و پایین تر مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا باشد
6.    ارائه موافقت کتبی استاد راهنمای پایان نامه و دانشکده برای حضور مسئول هسته در برنامه رویش

   enlightened  شرایط و مزایای راهبر طرح
1.    راهبر می تواند یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران دارای سوابق علمی و اجرایی مرتبط با موضوع ایده و فعالی در آزمایشگاه معرفی شده ماده قبل باشد.
2.    به اعضای هیات علمی دانشگاه تهران که وظیفه راهبری یک طرح رویش را به عهده بگیرند اعتباری معادل 50 درصد اعتبار اعطایی به هسته به عنوان قدردانی از زحمات راهبر تعلق می گیرد. اعتبار فوق به همان نسبت تخصیص اعتبارات مندرج در ماده 5 به راهبر تخصیص می یابد. این اعتبار با ارائه مدارک هزینه کرد قابل قبول برای خرید تجهیزات و مواد مصرفی کارگاهی یا آزمایشگاهی پرداخت می شود

enlightened حداکثر طول دوره:
بازه زمانی حمایت برنامه رویش 6 ماه و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر بر اساس درخواست مسئول هسته و تایید راهبر می باشد.

 enlightenedمحل اجرای ایده
آزمایشگاه های فناور همکار پارک در دانشگاه تهران  

 enlightenedشیوه پذیرش
1.    تکمیل کاربرگ ها و ارائه مدارک لازم توسط مسئول هسته با تایید راهبر
2.    داوری مقدماتی طرح و ارائه مشاوره به مسئول هسته (حضور نداشتن مسئول هسته در جلسه داوری مقدماتی به منزله انصراف از درخواست پذیرش می باشد)
3.    ارزیابی طرح توسط کارگروه ارزیابی در جلسه عمومی (پرواز ایده ها)
4.    بررسی نهایی و پذیرش/ عدم پذیرش طرح توسط شورای پذیرش پارک
5.    ابلاغ پذیرش و اعتبار رویش به مسئول هسته

 enlightenedشیوه داوری نهایی :
 ارائه گزارش و محصول/ خدمت نهایی طرح توسط مسئول هسته با تایید راهبرو حضور در همایش پایان دوره
 enlightenedشیوه پرداخت اعتبار:
مبلغ اعتبار تحقیقاتی رویش: معادل اعتبار "تثبیت ایده" (برابر 40 میلیون ریال) است که در صورت کسب امتیاز خوب از نتایج داوری میان دوره و تایید شورای پذیرش پارک تا 50 درصد قابل افزایش است.

 enlightenedبازگشت اعتبار اختصاص یافته:
اصل اعتبار اعطایی در دوره رویش بر اساس مفاد و دستورالعمل مربوطه به پارک بازپرداخت می شود.دستور العمل در قسمت کاربرگ ها و دستور العمل ها قابل دریافت است.

 enlightened زمان فراخوان بعدی:

فرودین ماه 1397

 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی
فراخوان پذیرش شرکت های فناور رشدی جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن...
فرخوان برنامه شکوفایی یک
فرخوان برنامه شکوفایی یک
برنامه شکوفایی یک با هدف حمایت، جهت گیری پایان نامه ها به سمت موضوعات کاربردی و ارتقای توانمندی دانشجویان در جذب منابع مالی برگزار می شود.
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه
فراخوان پذیرش شرکت های فناور در حال توسعه جهت استقرار در ساختمان های واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرج، پردیس ابوریحان(پاکدشت)، پردیس کاسپین و فومن
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان  پذیرش در  برنامه شکوفایی
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...