گالری گالری

اخبار اخبار

روسای قبلی

شناسه : 17894088

                     

                 

 
سال عکس          نام  تخصص مرتبه علمی محل خدمت
84-85               دکتر ناصر معصومی دکترای مهندسی برق استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
85-86 دکتر علیرضا طلایی دکترای علوم گیاهی استاد دانشکده پردیس دانشگاه تهران
87-90 دکتر قاسم عموعابدینی دکترای بیوتکنولوژی دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
90-91 دکتر حمید راشدی دکترای مهندسی شیمی دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
91-93 دکتر امیرعلی سیف الدین دکترای صنایع استادیار دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران

 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...