گالری گالری

اخبار اخبار

دریافت وام

شناسه : 23167493

 

این وام به صورت تسهیلات کوتاه مدت "با عنوان وام کارگشایی" و از طریق صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران (به عنوان کارگزار پارک) به شرکت های مستقر اعطا می شود.

برای دریافت وام کارگشایی چه کاری باید انجام دهم؟

 

1- دستورالعمل وام کارگشایی را مطالعه کنید.

     دریافت فایل

2- سند شماره 65 را تکمیل نمایید.

    دریافت فایل

3- سند 65 را به کارشناس مربوطه تحویل دهید.

(حتما امضای مدیرعامل و مهر شرکت را داشته باشد یا از طریق  ایمیل رسمی شرکت که قبلا به پارک اعلام شده استفاده نمایید.)

 * از طریق ایمیل به آدرس Contract4@stp.ut.ac.ir
 * از طریق مراجعه حضوری به ساختمان شماره یک اتاق 224
 * تلفن کارشناس مربوطه 3-88220700 داخلی 141

4- برای اطلاع از زمان بندی دریافت وام کارگشایی، گردش کار را مطالعه کنید.

   دریافت فایل

 
 

فراخوان فراخوان

حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
حمایت پارک علم و فناوری از ایده‌های فناورانه دانشجویان
پارک علم و فناوری دانشگاه، در راستای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران...
فراخوان پذیرش در برنامه شکوفایی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب و کارهای...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همکاری در زمینه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مرکز تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توانمند سازی هسته ها و واحدهای فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...