گالری گالری

اخبار اخبار

خدمات مشاوره تخصصي

شناسه : 67467651

 

خدمات مشاوره كلينيك كسب و كار از چند طريق  به شركت ها و افراد علاقه مند در حوزه كسب و كار و تجاري سازي فناوري قابل ارائه مي باشد:


1- برگزاري جلسات مشاوره حسب نياز واحدهاي فناور و مخترعان كه جدول برنامه هاي آن از طريق لينك زير در دسترس مي باشد. متقاضيان با تكميل فرم درخواست  و ارسال آن مي توانند از خدمات مورد اشاره استفاده نمايند.

رديف

نام و نام خانوادگي

حوزه مشاوره

زمان حضور

1

آقاي فيض

- ماليات و بيمه

با هماهنگي

2

آقاي دكتر حبيبا

- ثبت اختراع و پتنت

با هماهنگي

3

آقاي دكتر محترم

- امورصادرات و بازرگاني بين الملل

- قراردادهاي بين المللي

با هماهنگي

4

آقاي مهندس نصيري

- بازاريابي، تبليغات و فروش

با هماهنگي

5

آقاي دكتر خسروي

- امور مالي و سرمايه گذاري

با هماهنگي

6

آقاي دكتر قلي پور

- مديريت منابع انساني

با هماهنگي

7

آقاي دكتر كيماسي

- مديريت تبليغات، بازاريابي و برند

با هماهنگي

8

آقاي دكتر محمديان

- مدل سازي و توسعه و بهبود كسب و كارهاي الكترونيكي

با هماهنگي

9

آقاي دكتر محمدي

 

- عارضه يابي شركت ها

- بهبود و بهره‌ وري سازماني

با هماهنگي

 
2- همكاري با موسسات معتبري كه در زمينه مشاوره فعال مي باشند به شرح ذيل:
دانشكده مديريت دانشگاه تهران    www.management.ut.ac.ir
سازمان مديريت صنعتي    www.imi.ir   
مركز آموزش بازرگاني   www.btcedu.ir   

علاقه مندان با مراجعه به سايت مركز مذكور امكان انتخاب خدمات  مورد نظر را خواهند داشت. جهت استفاده از تسهيلات مربوطه، فرم درخواستي از مركز تجاري سازي دريافت و تكميل شود.

3-  با توجه به تنوع در مشاوره ها و مسائل مختلف كسب و كار و نيازهاي افراد و شركت ها، هر نوع مشاوره‌اي كه در موارد فوق الذكر نمي باشد و يا فرد خبره اي اگر مد نظر مي باشد، مي‌تواند با اعلام نياز از طريق پر كردن فرم مربوطه به اطلاع مركز تجاري سازي رسانده شود. پس از بررسي و درصورت داشتن شرايط مورد نظر، امكان استفاده از آن شخص مورد نظر و يا مشاوره خاص مهيا مي گردد.

فرم درخواست

4- با توجه به اهداف پارك مبني بر استفاده از افراد و شركت ها و موسسات توانمند در زمينه خدمات مشاوره تخصصي، هر شركت  و يا شخصي كه توان و تجربه همكاري در يكي از حوزه هاي مرتبط مشاوره تخصصي در زمينه تجارت و كسب و كار را دارد مي تواند درخواست خود را از طريق فراخوان و پر كردن فرم همكاري ذيل اعلام نمايد. از واجدين شرایط جهت بررسی های بیشتر و تکمیل مدارک و آماده سازی زمینه همکاری دعوت به عمل خواهد آمد.

 

فرم مشاور آموزش حقیقی

فرم مشاور آموزش حقوقی


بازگشت به صفحه کلنیک کسب و کار

 


فراخوان فراخوان

فراخوان پذیرش در برنامه شكوفايي
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي مأموريت حمايت از ايجاد كسب و كارهاي...
رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مراسم رونمایی از 9 محصول برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان همكاري در زمينه آموزش کاربردی و مشاوره حرفه ای در كلينيك كسب و كار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مركز تجاري سازي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي توانمند سازي هسته ها و واحدهاي فناور مستقر...
فراخوان جذب سرمایه گذار نیمه دوم سال 1395
متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری...
فراخوان فن بازار نیمه دوم سال 1395
کلیه شرکتهای متقاضیِ شرکت در فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران...
فراخوان رونمائی نیمه دوم سال 1395
تجاری سازی در راستای اهداف خود و نیز از سویی با توجه به برگزاری موفقیت آمیز...